Harmonogram „halvingów” dla nagród blokowych Bitcoin

Czas czytania w minutach: 6

To jest obraz przedstawiający harmonogram „halvingów” dla nagród blokowych Bitcoin, aż do momentu, gdy nagroda osiągnie wartość 1 Satoshi, czyli najmniejszej jednostki Bitcoina, równą 0.00000001 BTC.

Halving to proces, który zmniejsza o połowę nagrody przyznawane górnikom za wydobycie nowego bloku i odbywa się co 210 000 bloków, czyli mniej więcej co cztery lata.

Ten mechanizm jest wbudowany w protokół Bitcoina w celu kontroli inflacji poprzez stopniowe zmniejszanie podaży nowych monet.

Na zdjęciu widać historię i przyszłe halvingi od początku istnienia Bitcoina (Genesis), przez 2012, 2016, 2020, aż do przewidywanego ostatniego halvingu w 2136 roku, kiedy to przewiduje się, że nagrody za blok będą nieznaczne, zbliżając się do zera, a ilość wydobytych Bitcoinów będzie asymptotycznie zbliżać się do maksymalnej teoretycznej ilości 21 milionów BTC

harmonogram „halvingów” dla nagród blokowych Bitcoin

Bitcoin, pierwsza kryptowaluta na świecie, od samego początku swego istnienia wprowadziła wiele innowacyjnych koncepcji. Jedną z najbardziej znaczących jest mechanizm zwanym „halvingiem”. W fotografii, którą widzimy, prezentowany jest harmonogram tych wydarzeń — kamieni milowych w cyfrowym świecie, które mają dramatyczny wpływ na górnictwo bitcoinowe, ekonomię i cały rynek kryptowalut.

Halving to procedura zmniejszania o połowę nagrody za wydobywanie bloku Bitcoin, która zachodzi co 210 000 bloków, czyli w przybliżeniu co cztery lata. Mechanizm ten jest nie tylko kluczowy dla bezpieczeństwa i długowieczności Bitcoina, ale także dla zrozumienia jego deflacyjnej natury.

Przy pierwszym bloku, znanym jako blok Genesis, nagroda wynosiła 50 BTC. Jak widać na obrazie, z każdym halvingiem, ta nagroda maleje o połowę, aż osiągniemy symboliczną jednostkę bitcoinową zwaną Satoshi, równą jednej setnej milionowej Bitcoina. W 2020 roku nagroda za wydobycie bloku wynosiła już tylko 6.25 BTC.

To, co czyni ten proces tak fascynującym, to jego nieuchronny wpływ na podaż Bitcoina. W odróżnieniu od tradycyjnych walut, gdzie banki centralne mogą drukować pieniądze według uznania, Bitcoin ma ściśle określony limit maksymalny wynoszący 21 milionów monet. Halvingi są wbudowanym mechanizmem kontroli, zapewniającym, że ostatni Bitcoin zostanie wydobyty około roku 2136.

Dlaczego to ważne? Ponieważ z każdym halvingiem, mniejsza jest podaż nowo wydobytych Bitcoinów, co może przyczynić się do zwiększenia ich wartości – pod warunkiem, że popyt pozostanie taki sam lub wzrośnie. To podobne do rzadkich dzieł sztuki; im mniej jest dostępnych, tym teoretycznie są cenniejsze.

Rynkowe skutki halvingów były dotąd dramatyczne. W historii Bitcoina, halvingi często poprzedzały znaczące wzrosty cen, choć zawsze towarzyszyły im także duże zmienności. Inwestorzy, spekulanci, a nawet zwykli obserwatorzy z uwagą przyglądają się tym cyklicznym wydarzeniom, próbując przewidzieć, jak wpłyną one na przyszłość.

Jednakże, nie można ignorować również wyzwań. Górnictwo Bitcoina jest energochłonne, a obniżanie nagród może wpływać na rentowność górników. Co więcej, złożoność wydobycia Bitcoina rośnie wraz z czasem, co znaczy, że potrzebna jest coraz większa moc obliczeniowa.

W konkluzji, harmonogram halvingów Bitcoina, który widzimy na tym obrazie, jest więcej niż tylko zbiorem dat i liczb. To zapis strategii emisji tej cyfrowej waluty, który ma na celu zarządzanie jej deflacyjnym charakterem. W świecie zdominowanym przez politykę pieniężną, która jest wszystkim, tylko nie przewidywalna, Bitcoin stawia na matematyczną pewność i ścisły algorytm. Można by rzec, że halvingi są sercem tego eksperymentu monetarnego, bijącym rytm, który echem odbija się w portfelach inwestorów i na wykresach rynkowych na całym świecie.

linia epolskie.com

2012 – Pierwszy halving (blok 210,000): Nagroda za blok została zmniejszona z 50 BTC do 25 BTC.
2016 – Drugi halving (blok 420,000): Nagroda za blok została zmniejszona z 25 BTC do 12.5 BTC.
2020 – Trzeci halving (blok 630,000): Nagroda za blok została zmniejszona z 12.5 BTC do 6.25 BTC.
2024 – Czwarty halving (blok 840,000): Przewidywana nagroda za blok to 3.125 BTC.
2028 – Piąty halving (blok 1,050,000): Przewidywana nagroda za blok to 1.5625 BTC.
2032 – Szósty halving (blok 1,260,000): Przewidywana nagroda za blok to 0.78125 BTC.
2036 – Siódmy halving (blok 1,470,000): Przewidywana nagroda za blok to 0.390625 BTC.
2040 – Ósmy halving (blok 1,680,000): Przewidywana nagroda za blok to 0.1953125 BTC.
I tak dalej, aż do 2136

Halving Bitcoina BTC na blogu epolskie.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Zakaz kopiowania treści