Czas czytania w minutach: 2

Nota Prawna

Treści publikowane na blogu epolskie.com oraz w ramach artykułów, wszelkich tekstów, prezentacji, nagrań audio i video dostępnych w domenie i subdomenach epolskie.com mają wyłącznie charakter informacyjno–edukacyjny. Nie stanowią one „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) i nie należy interpretować ich jako porady inwestycyjnej.

Prezentowane treści odzwierciedlają osobiste poglądy autora(ów) i mają na celu edukację oraz rozwijanie wiedzy o kryptowalutach, technologii blockchain i pokrewnych tematach. Mimo że mogą one stanowić pomocne źródło informacji dla osób zainteresowanych zarabianiem oraz marketingiem online, nie powinny być traktowane jako bezpośrednie zalecenia inwestycyjne.

Autorzy nie gwarantują żadnego zysku ani zwrotu wpłaconych środków. Inwestycje w kryptowaluty i inne instrumenty finansowe wiążą się z ryzykiem i nie są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny ani przez jakąkolwiek inną instytucję finansową. Decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści dostępnych na blogu są wyłącznie na odpowiedzialność czytelnika.

Nie udzielamy żadnych gwarancji dotyczących zarobków lub bezpieczeństwa inwestycji opartych na prezentowanych treściach.

error: Zakaz kopiowania treści