Czas czytania w minutach: 2

Regulamin Korzystania z Bloga o Kryptowalutach – epolskie.com

 1. Wprowadzenie

  • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z bloga o kryptowalutach, dostępnego pod adresem epolskie.com (zwany dalej „Blogiem”).
  • Korzystanie z Bloga oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Warunki korzystania

  • Blog jest otwarty dla użytkowników zainteresowanych tematyką kryptowalut.
  • Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania zasad netykiety, szacunku wobec innych użytkowników oraz unikania wypowiedzi dyskryminujących.
 3. Treści publikowane na Blogu

  • Wszystkie treści publikowane na Blogu, w tym artykuły, komentarze i opinie, są wyłączną własnością epolskie.com lub ich autorów.
  • Kopiowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie treści bez zgody właściciela jest zabronione.
 4. Prawa i obowiązki użytkowników

  • Użytkownicy mają prawo do publikowania komentarzy i udziału w dyskusjach.
  • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść swoich wypowiedzi.
  • Zabronione jest publikowanie treści niezgodnych z prawem, obraźliwych, promujących nienawiść lub dyskryminację.
 5. Zastrzeżenia i odpowiedzialność

  • Administrator Bloga nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do moderowania lub usuwania treści naruszających regulamin.
 6. Ochrona danych osobowych

  • Wszelkie dane osobowe użytkowników są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
  • Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Zmiany w regulaminie

  • Administrator Bloga zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
  • O wszelkich zmianach użytkownicy będą informowani za pośrednictwem Bloga.
 8. Postanowienia końcowe

  • Korzystanie z Bloga po zmianach w regulaminie oznacza ich akceptację.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

Data wejścia w życie regulaminu: 01.05.2023

error: Zakaz kopiowania treści