Zero-Knowledge Proof – protokół. Charakterystyka i omówienie

Czas czytania w minutach: 3

Zero-Knowledge Proof (ZKP), czyli dowód zerowej wiedzy, to koncepcja kryptograficzna, która umożliwia jednej stronie (proverowi) przekonać drugą stronę (weryfikatora) o prawdziwości pewnego stwierdzenia, nie ujawniając przy tym żadnych innych informacji poza samą prawdziwością tego stwierdzenia. Innymi słowy, ZKP pozwala udowodnić, że zna się pewną informację, nie ujawniając jej treści.

Kluczowe cechy Zero-Knowledge Proof:

 • Kompletność: Jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, uczciwy prover zawsze będzie w stanie przekonać uczciwego weryfikatora o jego prawdziwości.
 • Brak wiedzy (Zero Knowledge): Weryfikator nie uzyskuje żadnych informacji o stwierdzeniu poza potwierdzeniem jego prawdziwości. Nie jest w stanie dowiedzieć się nic więcej, co pozwala na ochronę prywatności provera.
 • Dowolność: Jeśli stwierdzenie jest fałszywe, nieuczciwy prover nie będzie w stanie przekonać uczciwego weryfikatora o jego prawdziwości bez zdradzenia dodatkowych informacji.

Zastosowania Zero-Knowledge Proof:

 • Prywatność w blockchainie: ZKP są wykorzystywane w kryptowalutach zapewniających prywatność, takich jak Zcash, umożliwiając użytkownikom przeprowadzanie transakcji bez ujawniania kwoty, adresów nadawcy i odbiorcy.
 • Autoryzacja bez ujawniania tożsamości: Pozwala użytkownikom na udowodnienie posiadania pewnych uprawnień lub tożsamości bez konieczności ujawniania, kim są lub jakie dokładnie informacje te uprawnienia zawierają.
 • Smart kontrakty: ZKP mogą zwiększać prywatność i bezpieczeństwo smart kontraktów poprzez umożliwienie weryfikacji warunków bez ujawniania szczegółów tych warunków wszystkim uczestnikom sieci.
 • Weryfikacja wiedzy: W edukacji i certyfikacji, ZKP mogą umożliwiać weryfikację posiadania wiedzy lub umiejętności bez konieczności ujawniania, jakie dokładnie informacje lub odpowiedzi zna osoba zdająca test.

Rodzaje Zero-Knowledge Proof:

 • Interaktywne ZKP: Wymagają one wielokrotnej wymiany wiadomości między proverem a weryfikatorem, gdzie weryfikator zadaje pytania, a prover udziela odpowiedzi, które razem prowadzą do wniosku o prawdziwości stwierdzenia.
 • Nieinteraktywne ZKP (NIZKP): W tym przypadku cały dowód jest generowany przez provera i przekazywany weryfikatorowi w jednej wiadomości, nie wymagając dalszej komunikacji.

Wyzwania:

 • Złożoność obliczeniowa: Generowanie i weryfikacja ZKP mogą być zasobożerne, co jest wyzwaniem, szczególnie w blockchainach, gdzie efektywność jest kluczowa.
 • Zrozumienie i zaufanie: Skomplikowana natura ZKP może stanowić barierę dla zrozumienia i zaufania do systemów, które je wykorzystują, szczególnie dla osób niebędących ekspertami.

Zero-Knowledge Proof to potężne narzędzie, które oferuje nowe możliwości w zakresie prywatności i bezpieczeństwa w cyfrowym świecie, znajdując zastosowanie w wielu dziedzinach od finansów po certyfikację i edukację. Rozwój tej technologii jest ciągle w toku, a jej pełny potencjał i zakres zastosowań wciąż są badane i rozszerzane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Zakaz kopiowania treści