Wybór między ERC20 a BRC20

Czas czytania w minutach: 8

BRC20 i ERC20 to standardy tokenów używane w różnych blockchainach, które określają zestaw zasad i funkcji dla smart kontraktów, umożliwiając tworzenie i zarządzanie tokenami w tych sieciach.

ERC20 – Standard Ethereum

 1. Definicja: ERC20 to standard tokenów używany na blockchainie Ethereum. Jest to zestaw zasad dla tworzenia i wydawania tokenów na tej sieci.
 2. Kompatybilność: Tokeny ERC20 są kompatybilne z szeroką gamą portfeli, giełd i innych usług w ekosystemie Ethereum.
 3. Funkcje: Standard ten określa podstawowe funkcje, które umożliwiają transfer tokenów, uzyskanie informacji o saldzie, a także zatwierdzanie tokenów do wykorzystania przez inne kontrakty.
 4. Zastosowanie: ERC20 jest szeroko stosowany w ICO (Initial Coin Offerings), DeFi (zdecentralizowanych finansach) i innych aplikacjach zbudowanych na Ethereum.
 5. Znaczenie: Jako jeden z pierwszych i najbardziej popularnych standardów tokenów, ERC20 odegrał kluczową rolę w rozwoju ekosystemu Ethereum.

BRC20 – Standard Binance Smart Chain

 1. Definicja: BRC20 to standard tokenów używany w Binance Smart Chain (BSC), blockchainie opracowanym przez giełdę kryptowalutową Binance.
 2. Kompatybilność: Tokeny BRC20 są zaprojektowane, aby być kompatybilne z BSC, oferując szybsze transakcje i niższe opłaty w porównaniu do Ethereum.
 3. Funkcje: Podobnie jak w przypadku ERC20, BRC20 definiuje zestaw funkcji umożliwiających transfer, sprawdzanie salda i autoryzację tokenów.
 4. Zastosowanie: BRC20 jest wykorzystywany w różnych aplikacjach na Binance Smart Chain, w tym w DeFi, gierkach blockchainowych i innych zastosowaniach.
 5. Znaczenie: BRC20 stał się popularny wśród twórców i użytkowników poszukujących alternatywy dla Ethereum, szczególnie z uwagi na niższe koszty transakcji i wyższą przepustowość sieci BSC.

Podsumowanie Różnic

 • Blockchain: ERC20 działa na Ethereum, podczas gdy BRC20 jest używany w Binance Smart Chain.
 • Koszty Transakcji: BRC20 często oferuje niższe opłaty transakcyjne w porównaniu do ERC20.
 • Przepustowość Sieci: Binance Smart Chain ma wyższą przepustowość, co może przekładać się na szybsze transakcje dla tokenów BRC20.
 • Ekosystem: Oba standardy mają rozbudowane ekosystemy, ale ERC20 cieszy się dłuższą historią i większym wsparciem w branży.

Wybór między ERC20 a BRC20 zależy od wymagań konkretnego projektu, w tym od kosztów, szybkości transakcji i dostępu do określonych funkcji lub usług w danym ekosystemie.

linia epolskie.com

Rynki BRC-20

Rynki BRC-20 odnoszą się do ekosystemu handlu i inwestycji w tokeny oparte na standardzie BRC-20 w Binance Smart Chain (BSC). Binance Smart Chain, stworzona przez giełdę Binance, jest alternatywą dla Ethereum, oferując szybsze i tańsze transakcje, co przyciągnęło do niej twórców i inwestorów. Oto kilka kluczowych aspektów rynków BRC-20:

1. Handel Tokenami BRC-20

 • Giełdy Kryptowalutowe: Tokeny BRC-20 można handlować na różnych giełdach kryptowalutowych, w tym na Binance i innych platformach wspierających BSC.
 • Zdecentralizowane Platformy Wymiany (DEX): Istnieją również zdecentralizowane platformy, takie jak PancakeSwap, które umożliwiają handel tokenami BRC-20 bezpośrednio i bez pośredników.

2. Inwestowanie w Projekty oparte na BRC-20

 • Projekty DeFi: Wiele projektów DeFi na Binance Smart Chain wykorzystuje tokeny BRC-20. Inwestorzy mogą uczestniczyć w farming, staking, lub dostarczać płynność na tych platformach.
 • ICO i IDO: Inicjalne oferty coinów (ICO) i inicjalne oferty DEX (IDO) są popularnymi metodami pozyskiwania kapitału przez projekty BRC-20.

3. Zastosowania Tokenów BRC-20

 • Tokeny Utility i Governance: Tokeny BRC-20 często służą jako tokeny użytkowe w aplikacjach lub tokeny zarządzające, dając posiadaczom prawo do głosu w decyzjach dotyczących projektu.
 • Tokeny Stabilne (Stablecoins): Niektóre tokeny BRC-20 są stablecoinsami, które mają na celu utrzymanie stałej wartości, np. równowartości dolara amerykańskiego.

4. Zalety i Wyzwania

 • Niskie Opłaty i Szybkość Transakcji: BSC oferuje szybsze transakcje i niższe opłaty w porównaniu do Ethereum, co jest korzystne dla inwestorów i użytkowników.
 • Bezpieczeństwo i Ryzyko: Chociaż BSC jest uznawana za bezpieczną, ryzyko związane z inwestowaniem w nowe tokeny i projekty, zwłaszcza w mniej regulowanym środowisku, pozostaje.

5. Dostępność i Integracja

 • Wsparcie dla Portfeli: Tokeny BRC-20 są kompatybilne z portfelami wspierającymi Binance Smart Chain, co ułatwia zarządzanie i przechowywanie tych tokenów.
 • Integracja z innymi Blockchainami: Różne projekty i tokeny BRC-20 eksplorują integracje i mosty z innymi blockchainami, rozszerzając swoje możliwości i zasięg.

Rynek BRC-20 oferuje różnorodne możliwości inwestycyjne i handlowe, zachęcając do innowacji w sektorze kryptowalut. Jednak, jak w przypadku każdej inwestycji, ważne jest dokładne zrozumienie ryzyka i przeprowadzenie własnych badań przed podjęciem decyzji inwestycyjnej.

linia epolskie.com

Rynki ERC-20

Rynki ERC-20 są jednym z najbardziej dynamicznych i zróżnicowanych segmentów w świecie kryptowalut, skoncentrowanych wokół tokenów opartych na standardzie ERC-20 w sieci Ethereum. Oto główne aspekty tych rynków:

1. Handel i Inwestowanie w Tokeny ERC-20

 • Giełdy Kryptowalutowe: Tokeny ERC-20 są szeroko dostępne na wielu giełdach kryptowalutowych, zarówno centralizowanych (CEX), jak i zdecentralizowanych (DEX).
 • Zdecentralizowane Platformy Wymiany: Platformy takie jak Uniswap czy Sushiswap umożliwiają handel tokenami ERC-20 bezpośrednio, bez pośredników, zwiększając dostępność i płynność.

2. Projekty oparte na ERC-20

 • Zdecentralizowane Finanse (DeFi): Tokeny ERC-20 są podstawą wielu projektów DeFi, oferując produkty finansowe takie jak pożyczki, staking, czy farming.
 • Initial Coin Offerings (ICO): ERC-20 był popularnym wyborem dla ICO, jako sposób na pozyskiwanie kapitału przez nowe projekty.

3. Zastosowania Tokenów ERC-20

 • Tokeny Utility i Governance: Służą jako tokeny użytkowe w aplikacjach lub tokeny zarządzające, dając posiadaczom prawo do głosu w projektach.
 • Stablecoins: Niektóre tokeny ERC-20 są stablecoinsami, utrzymującymi stałą wartość, np. równowartości dolara amerykańskiego.

4. Zalety i Wyzwania

 • Uniwersalność i Standardyzacja: Standard ERC-20 ułatwia interoperacyjność między różnymi aplikacjami i usługami.
 • Wysokie Opłaty i Przeciążenie Sieci: Ethereum może czasem doświadczać wysokich opłat transakcyjnych i przeciążenia sieci, co wpływa na użytkowników i inwestorów.

5. Bezpieczeństwo i Ryzyko

 • Bezpieczeństwo Smart Kontraktów: Bezpieczeństwo tokenów ERC-20 zależy od bezpieczeństwa smart kontraktów, które je generują.
 • Ryzyko Rynkowe: Inwestowanie w tokeny ERC-20 wiąże się z ryzykiem zmienności rynkowej i wymaga dokładnego badania.

6. Wspieranie Innowacji

 • Tokeny Niefungible (NFT): Chociaż NFT zazwyczaj używają standardu ERC-721 lub ERC-1155, rozwój tych tokenów był wspierany przez infrastrukturę i popularność Ethereum.
 • Współpraca między Blockchainami: Projekty ERC-20 często eksplorują mosty i integracje z innymi blockchainami, poszerzając zasięg i możliwości.

Rynki ERC-20 odgrywają kluczową rolę w ekosystemie kryptowalut, będąc domem dla szerokiej gamy projektów i innowacji. Stanowią one ważną część rynku DeFi, oferując różnorodne możliwości inwestycyjne i handlowe. Jak w każdej inwestycji, zrozumienie ryzyka i przeprowadzenie dokładnych badań jest kluczowe przed podjęciem decyzji inwestycyjnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Zakaz kopiowania treści