Czas czytania w minutach: 6

W kontekście mentoringu prowadzonego przez osobę tak wybitną jak Phil Konieczny, moje oczekiwania mogą być dość wysokie. Mentoring to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale przede wszystkim budowanie relacji, która umożliwia otwarty dialog i wymianę doświadczeń. Oto kilka kluczowych aspektów, których bym oczekiwał:

 1. Indywidualne podejście: Każdy uczestnik mentoringu ma swoje unikalne potrzeby i cele. Spodziewałbym się, że Phil Konieczny zwraca uwagę na indywidualne potrzeby i dostosowuje swoje porady oraz wsparcie, aby były jak najbardziej efektywne.

 2. Praktyczna wiedza i doświadczenie: Jako mentor, Phil Konieczny mógłby dzielić się swoimi realnymi doświadczeniami, sukcesami, ale też wyzwaniami, z którymi się zmierzył. To realne przypadki, z których można czerpać najwięcej.

 3. Networking: Możliwość poznania innych osób uczestniczących w programie, wymiana doświadczeń, a także nawiązywanie nowych kontaktów zawodowych to ważny aspekt mentoringu.

 4. Rozwój osobisty i zawodowy: Oczekiwałbym, że program mentoringowy skupi się na rozwoju kompetencji kluczowych dla mojej ścieżki kariery, pomagając w rozwiązywaniu konkretnych problemów zawodowych.

 5. Feedback i wsparcie: Regularny, konstruktywny feedback od Phila Koniecznego, który pomógłby mi rozpoznać moje mocne strony i obszary do rozwoju.

Decyzja o dołączeniu do takiego programu mentoringowego mogła być podyktowana kilkoma czynnikami:

 • Poszukiwanie inspiracji: Możliwość pracy z kimś o tak bogatym doświadczeniu jak Phil Konieczny mogła być dla mnie dużą inspiracją.
 • Rozwój zawodowy: Chęć rozwijania swoich kompetencji i zdobywania nowych umiejętności w celu poszerzenia perspektyw zawodowych.
 • Budowanie sieci kontaktów: Możliwość poznania i nawiązania relacji z innymi profesjonalistami i liderami branży.
 • Osobiste wyzwanie: Chęć podjęcia nowego wyzwania i wyjścia poza strefę komfortu w celu osobistego rozwoju.

Wszystkie te aspekty tworzą kompleksowy obraz tego, czego można by oczekiwać od udziału w programie mentoringowym Phila Koniecznego oraz jakie motywacje mogłyby przyświecać decyzji o dołączeniu do niego.

Czy masz zamiar dołączyć do nas na następnym Zjeździe Społeczności?

 1. Tak: “Tak, planuję dołączyć do następnego Zjazdu Społeczności. Cieszę się na możliwość spotkania z innymi członkami i wymiany doświadczeń oraz na wszystko, co przyniesie to wydarzenie.”

 2. Nie: “Niestety, nie będę mógł/mogła uczestniczyć w nadchodzącym Zjeździe Społeczności z powodu innych zobowiązań. Mam nadzieję, że wydarzenie będzie owocne i mam zamiar być na bieżąco z wszelkimi informacjami i podsumowaniami po zjeździe.”

 3. Może: “W tej chwili nie jestem pewien/pewna, czy będę mógł/mogła dołączyć do Zjazdu Społeczności. To zależy od kilku czynników, które muszę jeszcze ustalić. Mam nadzieję, że będę mógł/mogła to potwierdzić w najbliższym czasie.”

 

Jeśli Twoje doświadczenie z mentoringiem trwa już jakiś czas, istnieje kilka kluczowych aspektów, na które warto zwrócić uwagę:

 1. Rozwój i Postęp: Po dłuższym czasie uczestnictwa w programie mentoringowym, warto ocenić swój rozwój i postęp. Czy cel, który sobie założyłeś na początku, został osiągnięty? Jakie konkretne umiejętności lub wiedza zostały zdobyte? To jest moment na refleksję nad tym, co udało się osiągnąć i jaki wpływ miało to na Twoją ścieżkę zawodową czy inwestycyjną.

 2. Adaptacja Celów: W miarę jak zdobywasz doświadczenie, Twoje cele i potrzeby mogą się zmieniać. Może okazać się, że potrzebujesz skupić się na innych aspektach inwestowania lub poszerzyć zakres swojej wiedzy. Długotrwały mentoring daje możliwość dostosowania celów i strategii do aktualnych potrzeb.

 3. Relacja z Mentorem: Długotrwała współpraca z mentorem pozwala na budowanie głębszej i bardziej osobistej relacji. Z czasem mentor staje się bardziej świadomy Twoich mocnych stron, słabości oraz stylu uczenia się, co pozwala na bardziej efektywne i celowane wsparcie.

 4. Sieć Kontaktów: Uczestnictwo w mentoringu na dłuższy okres daje możliwość rozwoju sieci kontaktów zawodowych. Relacje z innymi uczestnikami programu, jak również z mentorem i jego siecią, mogą okazać się bezcenne w przyszłości.

 5. Ewolucja Stylu Inwestowania: Z czasem i doświadczeniem zdobytym w ramach mentoringu, Twój styl inwestowania może ewoluować. Możesz stać się bardziej skłonny do eksploracji nowych strategii, bardziej świadomy ryzyka, a także bardziej dojrzały w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

 6. Feedback i Samoocena: Regularny feedback od mentora jest kluczowy, ale równie ważna jest samoocena. Analizuj swoje decyzje i wyniki, zastanawiaj się, co możesz zrobić lepiej. Twoje doświadczenie w mentoringu powinno dostarczać ciągłych możliwości do nauki i doskonalenia się.

 7. Przygotowanie na Przyszłość: Długotrwały mentoring powinien także przygotować Cię na samodzielne podejmowanie decyzji i działania po zakończeniu programu. Warto zastanowić się, jakie narzędzia, strategie i zasady, które zostały Ci przekazane, będziesz mógł wykorzystać na własną rękę.

Długotrwały mentoring to nie tylko ciągła nauka, ale również możliwość adaptacji i rozwoju w zmieniających się okolicznościach. Jest to również czas na budowanie solidnych fundamentów dla przyszłych działań i decyzji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Zakaz kopiowania treści