Rozliczenie podatku PIT od kryptowalut w Polsce

Czas czytania w minutach: 2

Rozliczenie podatku PIT od kryptowalut w Polsce ma swoje specyficzne zasady. Oto kluczowe punkty:

  1. Rozliczenie kryptowalut: Od 2019 roku, rozliczenie kryptowalut odbywa się na innych zasadach niż w latach wcześniejszych. Transakcje kryptowalutami, zarówno wydobycie (mining) jak i handel, wymagają szczególnego dokumentowania oraz stosowania określonych zasad podatkowych​​.

  2. Deklaracja podatkowa: Podatnicy muszą rozliczyć przychody i koszty związane z transakcjami kryptowalutami w rocznej deklaracji podatkowej, używając formularza PIT-38 w ramach kapitałów pieniężnych​​.

  3. Rozliczenie przychodów i kosztów: Przychody i koszty z kryptowalut rozlicza się oddzielnie od innych kwot w ramach kapitałów pieniężnych. Przychody z kryptowalut mogą być sumowane tylko z innymi przychodami z kryptowalut, a koszty nabycia kryptowalut sumuje się wyłącznie z innymi kosztami z kryptowalut​​.

  4. Podatek PIT: Podatek od kryptowalut wynosi 19% od przychodu po odjęciu kosztów uzyskania. Podatek nie jest płacony w trakcie roku, lecz rozliczany na koniec roku w deklaracji rocznej​​.

  5. Strata podatkowa: Nadwyżka kosztów uzyskania przychodów nad przychodami z kryptowalut przenoszona jest do rozliczenia w następnym roku podatkowym, a nie traktowana jako strata podatkowa​​.

  6. Wysokość przychodu i kosztu: Przychód ze sprzedaży kryptowaluty obniżają koszty nabycia i zbycia kryptowaluty, włączając koszty bezpośrednie takie jak koszt nabycia, prowizja, czy koszty związane z wydobyciem​​.

Podatnicy w Polsce muszą dokładnie dokumentować swoje transakcje z kryptowalutami i stosować się do specyficznych zasad podatkowych, rozliczając dochody i koszty w dedykowanej deklaracji PIT-38.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Zakaz kopiowania treści