Rośnie Cena BTC: Supply Shock Bitcoina i Jego Skutki na Rynku Kryptowalut

Czas czytania w minutach: 3

Obserwujemy obecnie na rynku kryptowalut zjawisko, które można określić jako “supply shock” Bitcoina (BTC). Jest to moment, w którym znaczące ograniczenie podaży spotyka się z rosnącym popytem, prowadząc do gwałtownych zmian cen. Zjawisko to było przewidywalne, biorąc pod uwagę kilka kluczowych czynników wpływających na rynek BTC.

Po pierwsze, na giełdach obserwujemy coraz mniejszą ilość dostępnego Bitcoina. Jest to bezpośredni wynik zarówno akumulacji BTC przez inwestorów, jak i ograniczonego nowego dopływu tej waluty na rynek. Transakcje OTC (over-the-counter), które umożliwiają duże transakcje poza tradycyjnymi giełdami, również dobiegają końca, co dodatkowo ogranicza dostępność Bitcoina na rynku.

W kontekście funduszy inwestycyjnych, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) sprzedaje coraz mniej swoich udziałów, a przewiduje się, że trend ten będzie się utrzymywał, co dodatkowo wpływa na dostępność Bitcoina. Tymczasem fundusze ETF (Exchange-Traded Fund), które inwestują w BTC, kontynuują zakupy, zwiększając popyt na już i tak ograniczoną podaż.

Nadchodzący “halving” Bitcoina, czyli przewidziane w protokole BTC zmniejszenie nagrody dla górników za wydobywanie nowych bloków o połowę, jest kolejnym czynnikiem, który wpływa na podaż. Halving ma na celu ograniczenie nowej podaży Bitcoina, co historycznie wiązało się z wzrostem ceny.

Wszystkie te czynniki prowadzą do sytuacji, w której ilość Bitcoina dostępnego na giełdach, a szczególnie na platformach takich jak Coinbase, która obsługuje fundusze ETF, jest niewystarczająca wobec rosnącego popytu. Prognozuje się, że brak BTC może się pojawić między połową lutego a połową marca, co już teraz prowadzi do znaczących zmian cenowych.

Cena Bitcoina na chwilę skoczyła do 64 tysięcy dolarów, co pociągnęło za sobą wzrost cen innych walut kryptograficznych. Na rynku panuje prawdziwe szaleństwo, gdzie inwestorzy i spekulanci próbują nawigować w tym dynamicznie zmieniającym się środowisku.

W takich warunkach kluczowe jest zrozumienie, że obecne zjawiska na rynku kryptowalut nie są przypadkowe. Są one wynikiem konkretnych, obliczalnych matematycznie czynników ekonomicznych i technologicznych. Dla inwestorów i obserwatorów rynku, zrozumienie tych mechanizmów jest kluczowe do podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych.

W obliczu nadchodzących wydarzeń, takich jak halving, oraz ograniczonej podaży Bitcoina na rynku, możemy spodziewać się dalszych turbulencji cenowych. Dla niektórych będzie to okazja do zysku, dla innych przypomnienie o ryzykach inwestowania w tak zmienne aktywa jak kryptowaluty. W każdym razie, obecna sytuacja na rynku BTC stanowi fascynujący przypadek studium wpływu podaży i popytu na ceny aktywów cyfrowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Zakaz kopiowania treści