Czym jest analiza on-chain?

Czas czytania w minutach: 5

Analiza on-chain to nowatorskie narzędzie dla świata kryptowalut, które zyskało na znaczeniu w trakcie hossy 2020/2021, głównie dzięki platformom takim jak Glassnode. Ten rodzaj analizy wykorzystuje publicznie dostępne dane zapisane w blockchainie, oferując unikalne wglądy w dynamikę rynku kryptowalut.

Podstawa Analizy On-Chain

W sercu analizy on-chain leży blockchain – technologia stojąca za Bitcoinem i większością innych kryptowalut. Blockchain działa jako publiczna księga rachunkowa, rejestrując wszystkie transakcje w sposób trwały i łatwo dostępny. To właśnie te publiczne dane są wykorzystywane w analizie on-chain do uzyskania głębszego zrozumienia rynku.

Jak Przeprowadzać Analizę On-Chain?

Analiza on-chain wymaga skupienia się na różnych wskaźnikach i danych transakcyjnych dostępnych w blockchainie. Chociaż nie ma jednej “dobrej” metody przeprowadzania takiej analizy, istnieją różne podejścia i wskaźniki, które mogą oferować wgląd w zachowania rynku. Jednym z najpopularniejszych jest obserwacja aktywności “wielorybów” Bitcoina, czyli dużych portfeli, które potencjalnie mogą wpływać na kierunek rynku swoimi decyzjami inwestycyjnymi.

Wskaźniki Analizy On-Chain

Istnieje wiele wskaźników analizy on-chain, od śledzenia przepływów środków między portfelami, przez analizę ilości Bitcoina trzymanego na giełdach, po bardziej złożone wskaźniki takie jak “realized cap” czy “HODL waves”. Każdy z tych wskaźników może dostarczać cennych informacji o stanie rynku, sentymencie inwestorów czy potencjalnych trendach.

Wartość i Ograniczenia

Analiza on-chain oferuje bezprecedensowy wgląd w dynamikę rynku kryptowalut, umożliwiając inwestorom podejmowanie bardziej świadomych decyzji. Jednakże, jak w każdej analizie, istnieją ograniczenia. Rynki są napędzane przez emocje ludzi, co oznacza, że żadna analiza nie może zagwarantować sukcesu. Ponadto, wskaźniki czasami mogą stać się samospełniającą się przepowiednią, gdy duża liczba inwestorów opiera na nich swoje decyzje.

Analiza on-chain jest potężnym narzędziem w arsenale każdego inwestora kryptowalutowego, oferującym głębsze zrozumienie rynku poprzez eksplorację danych dostępnych w blockchainie. Chociaż nie jest wolna od ograniczeń, jej zdolność do dostarczania unikalnych wglądów czyni ją nieocenioną w ocenie trendów rynkowych i zachowań inwestorów. Jak z każdym narzędziem, kluczem jest umiejętne jej wykorzystanie w kontekście szerszej strategii inwestycyjnej.

Wskaźniki on-chain:

Analiza on-chain zyskuje na popularności w świecie kryptowalut jako kluczowe narzędzie do oceny stanu rynku i podejmowania decyzji inwestycyjnych. Wśród wielu wskaźników on-chain, każdy z nich oferuje unikalną perspektywę na dynamikę rynku, umożliwiając głębsze zrozumienie zachowań inwestorów i potencjalnych trendów. Poniżej przedstawiamy wybrane wskaźniki, które zyskały na znaczeniu:

Net Unrealized Profit or Loss (NUPL)

NUPL mierzy różnicę między niezrealizowanym zyskiem a stratą całego rynku, dostarczając informacji, czy inwestorzy jako całość znajdują się w stanie zysku czy straty. Jest to cenne narzędzie do oceny ogólnego sentymentu rynkowego i potencjalnych punktów zwrotnych.

Market Value to Realized Value (MVRV)

MVRV to stosunek obecnej rynkowej wartości Bitcoina do jego zrealizowanej wartości, co pozwala na ocenę, czy Bitcoin jest nadwyrężony czy niedowartościowany w stosunku do swojej “rzeczywistej” wartości, bazującej na cenie zakupu monet.

Funding Rates

Wskaźnik ten dotyczy rynków kontraktów bezterminowych, gdzie okresowe płatności są wymieniane między pozycjami krótkimi a długimi. Wysokie stopy finansowania mogą wskazywać na optymistyczny sentyment rynkowy, podczas gdy niskie stopy mogą sygnalizować pesymizm.

Open Interest

Open interest ilustruje łączną liczbę otwartych kontraktów na rynku instrumentów pochodnych i jest używany do oceny siły trendu oraz potencjalnych zwrotów cenowych w oparciu o zmiany w otwartych pozycjach.

Spent Output Profit Ratio (SOPR)

SOPR dostarcza informacji o makro nastrojach rynkowych, pokazując, w jakim stopniu transakcje są realizowane ze zyskiem lub stratą. Wysoki wskaźnik SOPR może wskazywać na to, że inwestorzy realizują zyski, co może sygnalizować potencjalne punkty zwrotne rynku.

Exchange Flows

Wskaźnik ten mierzy przepływ monet na i z giełd, oferując wgląd w potencjalne naciski kupna lub sprzedaży, co może wpływać na cenę.

Network Value to Transactions (NVT) Ratio

NVT porównuje kapitalizację rynku do wolumenu transakcji, dostarczając perspektywę na to, czy wartość sieci jest uzasadniona przez jej wykorzystanie. Wysoki NVT może wskazywać na przewartościowanie, podczas gdy niski NVT sugeruje niedowartościowanie.

Bitcoin Days Destroyed

BDD dostarcza wglądu w ruch ekonomiczny Bitcoina poprzez analizę wolumenu transakcji, biorąc pod uwagę czas przechowywania Bitcoinów przed ich wydaniem. Pomaga to zrozumieć, czy na rynku dominują transakcje krótko- czy długoterminowe.

Te wskaźniki stanowią tylko część bogatego zestawu narzędzi dostępnych dla analityków on-chain. Prawidłowe ich zrozumienie i interpretacja może znacząco przyczynić się do lepszego zrozumienia rynku kryptowalut i podejmowania bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Zakaz kopiowania treści