Co to są Średnie Kroczące na wykresach

Czas czytania w minutach: 5

Średnie kroczące (moving averages) są jednym z najbardziej podstawowych i powszechnie stosowanych narzędzi w analizie technicznej wykorzystywanej w tradingu. Służą do wygładzenia danych cenowych w celu identyfikacji i potwierdzenia trendów rynkowych. Kilka kluczowych aspektów średnich kroczących:

 1. Definicja: Średnia krocząca to statystyczna metoda analizy, która oblicza średnią cenę instrumentu finansowego (np. akcji, waluty, surowca) w określonym okresie czasu. Ta średnia jest “krocząca”, ponieważ jest regularnie aktualizowana wraz z dodawaniem nowych danych cenowych.

 2. Typy Średnich Kroczących:

  • Średnia Krocząca Prosta (SMA – Simple Moving Average): Obliczana przez zsumowanie cen zamknięcia instrumentu finansowego przez określoną liczbę dni i podzielenie sumy przez tę liczbę dni.
  • Średnia Krocząca Wykładnicza (EMA – Exponential Moving Average): Podobna do SMA, ale przywiązuje większą wagę do najnowszych danych. Jest bardziej wrażliwa na zmiany cen w krótkim okresie.
  • Inne warianty: Istnieją również inne typy, jak średnia krocząca ważona (WMA) czy średnia krocząca Hull (HMA), które różnią się sposobem ważenia danych.
 3. Zastosowania:

  • Identyfikacja Trendu: Średnie kroczące pomagają określić ogólny kierunek trendu (wzrostowy, spadkowy, boczny).
  • Wsparcie i Opór: Często działają jako poziomy wsparcia (w trendzie wzrostowym) lub oporu (w trendzie spadkowym).
  • Sygnały Kupna i Sprzedaży: Krzyżowanie się dwóch średnich kroczących (np. krótszej przez dłuższą) może być interpretowane jako sygnał kupna (złote krzyżowanie) lub sprzedaży (śmiercionośne krzyżowanie).
 4. Ograniczenia:

  • Opóźnienie: Jako wskaźniki oparte na przeszłych danych, średnie kroczące mają tendencję do opóźnienia względem aktualnej ceny.
  • Zmienność Rynkowa: W okresach silnej zmienności rynkowej sygnały generowane przez średnie kroczące mogą być mniej wiarygodne.
 5. Jak Stosować:

  • Wybierz odpowiedni typ i długość okresu średniej kroczącej w zależności od twojego stylu handlowania (krótko-, średnio-, czy długoterminowego).
  • Używaj średnich kroczących w połączeniu z innymi narzędziami analizy technicznej, aby zwiększyć skuteczność analizy.

Średnie kroczące stanowią fundamentalne narzędzie dla traderów, oferując prostotę i wszechstronność w analizie rynków finansowych, ale jak wszystkie wskaźniki, powinny być używane w połączeniu z innymi narzędziami i technikami analizy do zbudowania solidnej strategii tradingowej.

Poniżej przedstawiamy kilka praktycznych przykładów zastosowania średnich kroczących w tradingu:

 1. Określanie Trendu:

  • Trend Wzrostowy: Jeśli cena aktywa jest powyżej średniej kroczącej (np. SMA 50-dniowej), to może to wskazywać na ogólny trend wzrostowy. Traderzy mogą rozważyć kupno aktywów w takich warunkach.
  • Trend Spadkowy: Jeśli cena aktywa jest poniżej średniej kroczącej (np. SMA 200-dniowej), to często jest to interpretowane jako sygnał trendu spadkowego. Traderzy mogą wtedy rozważyć pozycje krótkie (short selling).
 2. Sygnały Kupna i Sprzedaży (Krzyżowania):

  • Złoty Krzyż: Kiedy krótkoterminowa średnia krocząca (np. SMA 50-dniowa) przecina długoterminową średnią kroczącą (np. SMA 200-dniową) od dołu, jest to znane jako “złoty krzyż” i może być interpretowane jako silny sygnał kupna.
  • Krzyż Śmierci: Odwrotnie, gdy krótkoterminowa średnia krocząca przecina długoterminową średnią kroczącą od góry, nazywa się to “krzyżem śmierci” i może być to sygnał sprzedaży.
 3. Dynamiczne Poziomy Wsparcia i Opory:

  • Średnie kroczące często działają jako dynamiczne poziomy wsparcia i oporu. W trendzie wzrostowym, średnia krocząca może służyć jako poziom wsparcia, podczas gdy w trendzie spadkowym może pełnić rolę poziomu oporu.
 4. Wygładzanie Fluktuacji Rynkowych:

  • Średnie kroczące pomagają wygładzić krótkoterminowe fluktuacje cen, umożliwiając traderom lepsze zrozumienie ogólnego kierunku ruchu ceny.
 5. Konwergencja i Dywergencja Średnich Kroczących (MACD):

  • Indeks MACD (Moving Average Convergence Divergence) jest narzędziem analizy technicznej, które wykorzystuje różnice pomiędzy dwoma średnimi kroczącymi (zwykle 12-dniową EMA i 26-dniową EMA) do generowania sygnałów kupna lub sprzedaży.
 6. Strategia Handlowa na Bazie Średnich Kroczących:

  • Traderzy mogą ustawić strategię bazującą na średnich kroczących, na przykład kupując, gdy cena przekracza średnią kroczącą od dołu i sprzedając, gdy przekracza ją od góry.
 7. Analiza Wielokadencyjna:

  • Używanie średnich kroczących z różnych ram czasowych może dostarczać kompleksowego obrazu trendów rynkowych, pozwalając na lepsze decyzje inwestycyjne.

Warto pamiętać, że żadne narzędzie analizy technicznej nie jest nieomylnie i powinno być stosowane w połączeniu z innymi wskaźnikami i metodami analizy. Średnie kroczące są szczególnie skuteczne, gdy są używane w kontekście ogólnego kierunku rynku i innych wskaźników technicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Zakaz kopiowania treści