Rodzaje korekt na rynku

Czas czytania w minutach: 3

W analizie rynkowej, termin “korekta” odnosi się do spadku ceny aktywów, takich jak akcje, obligacje czy kryptowaluty, po okresie wzrostów. Korekty są naturalną częścią cykli rynkowych i mogą być postrzegane jako okresy, w których rynek “oddycha”, dostosowując ceny do bardziej zrównoważonego poziomu po fazie spekulacyjnej lub szybkiego wzrostu. Wyróżniamy kilka rodzajów korekt, w zależności od ich głębokości, czasu trwania i wpływu na rynek:

1. Korekta Techniczna

Jest to spadek cen aktywów o 5% do 10% z ich niedawnych maksimów. Korekta techniczna często występuje po szybkim wzroście cen i jest postrzegana jako zdrowa dla rynku, ponieważ pozwala na odpoczynek i stabilizację przed dalszym potencjalnym wzrostem.

2. Korekta Głęboka

Kiedy spadek cen przekracza 10%, ale jest mniejszy niż 20%, mówimy o głębszej korekcie. Tego typu korekta może sygnalizować poważniejsze przewartościowanie na rynku lub zaniepokojenie inwestorów co do fundamentów gospodarczych lub specyficznych dla sektora.

3. Korekta Rynkowa (Market Correction)

To termin używany, gdy spadek cen na rynku przekracza 10% od ostatniego szczytu, ale nie osiąga poziomu spadku o 20%, który mógłby wskazywać na początek bessy. Korekta rynkowa jest naturalnym elementem cyklu rynkowego i często jest traktowana jako okazja dla inwestorów do zakupu aktywów po niższych cenach.

4. Korekta Sektora

Dotyczy spadków cen w konkretnym sektorze rynku, niekoniecznie odzwierciedlając ogólną tendencję całego rynku. Przyczyny mogą być różne, od zmian regulacyjnych, przez zmiany w popycie, aż po innowacje technologiczne.

5. Korekta Cena-Czas

Oprócz korekt opartych na procentowych spadkach cen, istnieją także korekty oparte na czasie. W takim przypadku, zamiast znacznego spadku cen, rynek może doświadczać dłuższego okresu stagnacji lub minimalnych zmian cenowych, co pozwala wskaźnikom technicznym na “ochłodzenie” i rynkowi na konsolidację po wzroście.

Jak Reagować na Korekty?

Korekty mogą wywoływać strach i niepewność wśród inwestorów, jednak ważne jest, aby postrzegać je w kontekście długoterminowej perspektywy rynkowej. Inwestorzy mogą wykorzystać korekty jako okazje do zakupu aktywów o niższych cenach, zawsze jednak z uwagą na zarządzanie ryzykiem i dywersyfikację portfela. Należy pamiętać, że próba “zgadnięcia dna” jest bardzo ryzykowna i może prowadzić do dodatkowych strat. Rozważne podejście, oparte na solidnej analizie i strategii inwestycyjnej, jest kluczem do nawigowania przez rynkowe turbulencje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Zakaz kopiowania treści