Jaka jest różnica pomiędzy Circulating Supply, a Total Supply?

Czas czytania w minutach: 3

Terminy “Circulating Supply” (Podaż w Obiegu) i “Total Supply” (Całkowita Podaż) są często używane w kontekście kryptowalut do opisania ilości tokenów dostępnych na rynku oraz ogólnej liczby tokenów stworzonych do danego momentu. Oto kluczowe różnice między tymi pojęciami:

Circulating Supply (Podaż w Obiegu)

  • Definicja: Circulating Supply to ilość tokenów lub monet, które są obecnie dostępne i mogą być swobodnie kupowane, sprzedawane lub w inny sposób przenoszone między uczestnikami rynku. Nie zawiera tokenów zablokowanych (na przykład w smart kontraktach), zarezerwowanych przez twórców projektu, czy tych, które są w inny sposób niedostępne dla ogółu rynku.
  • Znaczenie: Podaż w obiegu jest ważna dla inwestorów i analizy rynkowej, ponieważ odzwierciedla rzeczywistą ilość tokenów dostępną dla handlu na rynku. Jest to kluczowy czynnik w obliczaniu kapitalizacji rynkowej kryptowaluty, co pomaga ocenić jej rzeczywistą wartość rynkową.

Total Supply (Całkowita Podaż)

  • Definicja: Total Supply to całkowita liczba tokenów, które zostały już wydobyte lub stworzone, ale niekoniecznie są wszystkie dostępne w obiegu. Obejmuje to tokeny, które są obecnie w obiegu, jak również tokeny zablokowane lub zarezerwowane na różne cele przez twórców projektu.
  • Znaczenie: Całkowita podaż daje ogólny obraz ilości tokenów, które zostały wyemitowane przez dany projekt. Może służyć do zrozumienia polityki emisyjnej kryptowaluty, w tym mechanizmów inflacyjnych lub deflacyjnych, i planowanych lub możliwych do wydania w przyszłości tokenów.

Dodatkowo: Max Supply (Maksymalna Podaż)

Często wspomina się również o “Max Supply” (Maksymalna Podaż), która odnosi się do łącznej liczby tokenów lub monet, które mogą kiedykolwiek zostać wytworzone lub wydobyte w ramach danego projektu kryptowalutowego. Jest to absolutny limit na ilość tokenów, która będzie istnieć, co jest szczególnie istotne w przypadku kryptowalut z mechanizmami deflacyjnymi, takimi jak Bitcoin, którego maksymalna podaż wynosi 21 milionów monet.

Rozumienie różnicy między Circulating Supply, Total Supply, a Max Supply jest kluczowe dla dokładnej analizy wartości i potencjału inwestycyjnego kryptowaluty, ponieważ każdy z tych terminów dostarcza innych informacji dotyczących dostępności, wartości rynkowej i przyszłego potencjału danego tokena czy monety.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Zakaz kopiowania treści