Co to jest Średnia Ruchoma (Moving Average, MA)

Czas czytania w minutach: 3

Średnia ruchoma (Moving Average, MA) to jedno z podstawowych narzędzi używanych w analizie technicznej, które pomaga wygładzić dane cenowe w celu zidentyfikowania ogólnego kierunku trendu na rynku. Przez “wygładzenie” rozumie się proces usunięcia “szumów” z danych rynkowych, które mogą być wynikiem krótkoterminowych wahań cen. Średnia ruchoma jest obliczana jako średnia arytmetyczna ceny danego aktywa (np. akcji, waluty, towaru) za określony przedział czasu i jest aktualizowana w miarę pojawiania się nowych danych.

Typy Średnich Ruchomych

  1. Średnia Ruchoma Prosta (SMA – Simple Moving Average): Obliczana przez dodanie cen zamknięcia aktywa za określoną liczbę okresów czasowych i podzielenie sumy przez liczbę tych okresów. SMA traktuje każdy punkt danych równomiernie.

  2. Średnia Ruchoma Wykładnicza (EMA – Exponential Moving Average): Podobna do SMA, ale przydaje większą wagę najnowszym danym, co sprawia, że jest bardziej wrażliwa na niedawne zmiany cen. EMA szybciej reaguje na nowe informacje niż SMA.

  3. Średnia Ruchoma Ważona (WMA – Weighted Moving Average): Podobnie jak EMA, WMA nadaje większą wagę najnowszym danym, ale robi to w inny sposób, umożliwiając ręczne ustalenie wagi przyznawanej każdemu punktowi danych.

Zastosowanie Średnich Ruchomych

  • Identyfikacja Trendów: Średnie ruchome pomagają zidentyfikować ogólny trend rynkowy. Jeśli cena aktywa jest powyżej średniej ruchomej, uznaje się, że trend jest wzrostowy, a jeśli poniżej – trend jest spadkowy.

  • Sygnały Kupna i Sprzedaży: Przecięcie się krótkoterminowej średniej ruchomej (np. 50-dniowej) z długoterminową średnią ruchomą (np. 200-dniową) może być interpretowane jako sygnał kupna („golden cross”) lub sprzedaży („death cross”).

  • Wsparcie i Opor: Średnie ruchome mogą działać jako poziomy wsparcia w trendzie wzrostowym i jako poziomy oporu w trendzie spadkowym.

Uwagi

Choć średnie ruchome są niezwykle użyteczne w analizie technicznej, ważne jest, aby pamiętać, że nie przewidują one przyszłych ruchów cenowych, lecz jedynie dostarczają informacji na temat obecnych i przeszłych trendów. Ich efektywność może również różnić się w zależności od rynku i warunków. Dlatego też, zaleca się używanie średnich ruchomych w połączeniu z innymi narzędziami analizy technicznej, aby uzyskać bardziej kompleksowy obraz rynku.

Średnia ruchoma (Moving Average, MA)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Zakaz kopiowania treści