Czas czytania w minutach: 2

CERT Polska (Computer Emergency Response Team Polska) – Strona na której możemy zgłosić incydenty bezpieczeństwa, takie jak ataki hakerskie, phishing, malware czy DDoS oraz zgłaszanie podejrzanych wiadomości SMS (Wszystkie podejrzane wiadomości SMS z linkami można zgłosić używając funkcji “Przekaż”, bezpośrednio na numer: 8080)

CERT Polska (Computer Emergency Response Team Polska) to zespół reagowania na incydenty komputerowe, który działa w ramach Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – NASK. Został utworzony w 1996 roku, co czyni go jednym z pierwszych tego typu zespołów na świecie. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa w polskiej przestrzeni cyfrowej poprzez reagowanie na incydenty bezpieczeństwa komputerowego, monitorowanie zagrożeń w sieci oraz współpracę z podmiotami krajowymi i międzynarodowymi w celu wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Działalność CERT Polska obejmuje między innymi:

  • Reagowanie na incydenty: CERT Polska zajmuje się analizą i reagowaniem na zgłaszane incydenty bezpieczeństwa, takie jak ataki hakerskie, phishing, malware czy DDoS. Zespół udziela wsparcia technicznego i doradza, jak minimalizować skutki ataków i zapobiegać przyszłym incydentom.
  • Monitorowanie zagrożeń: CERT prowadzi ciągłe monitorowanie sieci w poszukiwaniu nowych zagrożeń i podatności. Dzięki temu możliwe jest szybkie reagowanie na potencjalne ataki i informowanie społeczności o ryzyku.
  • Edukacja i świadomość: Zespół aktywnie działa na rzecz podnoszenia świadomości na temat cyberbezpieczeństwa wśród użytkowników internetu i organizacji. Prowadzi szkolenia, warsztaty i kampanie informacyjne.
  • Współpraca międzynarodowa: CERT Polska współpracuje z innymi zespołami CERT na całym świecie oraz z organizacjami międzynarodowymi, takimi jak ENISA czy FIRST, wymieniając informacje o zagrożeniach i najlepszych praktykach w zakresie bezpieczeństwa.

Dzięki swojej działalności CERT Polska odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu polityki bezpieczeństwa informacyjnego w Polsce, a także w budowaniu i utrzymaniu zaufania w cyfrowym świecie.

error: Zakaz kopiowania treści