BRICS na Ścieżce Innowacji: Wizja Nowego Systemu Płatności opartego na Blockchainie

Czas czytania w minutach: 7

W światowym porządku finansowym, gdzie dominacja dolara amerykańskiego jest niepodważalna, grupa państw BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Republika Południowej Afryki) stawia na innowacje, które mogą zrewolucjonizować międzynarodowy system walutowy. Z najnowszych doniesień rosyjskiej agencji informacyjnej TASS wynika, że ugrupowanie to planuje stworzenie systemu płatności wykorzystującego technologie blockchain i cyfrowe, co jest krokiem ku zwiększeniu swojej autonomii finansowej i zmniejszeniu zależności od tradycyjnych walut, jak dolar amerykański.

Dedolaryzacja na Horyzoncie

Kluczowym elementem tej inicjatywy jest dążenie do dedolaryzacji, czyli procesu redukcji zależności od dolara w rozliczeniach międzynarodowych. To ambitne zadanie na rok, mające na celu nie tylko umocnienie pozycji BRICS na globalnej arenie finansowej, ale także stworzenie bardziej zrównoważonego i sprawiedliwego systemu walutowego, wolnego od politycznych napięć i manipulacji.

Cyfryzacja jako Narzędzie Współpracy

Inicjatywa stworzenia niezależnego systemu płatności opartego na blockchainie i technologiach cyfrowych nie jest jedynie kwestią technologiczną, ale także symbolizuje głębszą zmianę w podejściu do współpracy międzynarodowej. Jak zauważa doradca Kremla, Jurij Uszakow, celem jest zapewnienie, aby system był wygodny dla rządów, obywateli oraz przedsiębiorstw, oferując przy tym opłacalność i neutralność polityczną.

Wspólne Wysiłki w Kierunku Innowacji

Projekt BRICS Bridge, wspólna inicjatywa mająca na celu ulepszenie globalnego systemu walutowego poprzez wielostronną platformę płatniczą, pokazuje gotowość do współpracy i inwestowania w przyszłość finansów. Ta synergia może nie tylko przyczynić się do większej stabilności finansowej państw członkowskich, ale także otworzyć drzwi do nowych możliwości dla globalnej ekonomii.

Przyszłość Pełna Możliwości

W obliczu rosnącego znaczenia aktywów kryptograficznych, tokenizacji oraz sztucznej inteligencji, inicjatywa BRICS wydaje się być w pełni zgodna z obecnymi trendami i potrzebami globalnego systemu finansowego. Dążenie do stworzenia alternatywnego systemu płatności jest wyrazem poszukiwania nie tylko większej suwerenności ekonomicznej, ale również efektywniejszych i bezpieczniejszych metod transakcji na skalę międzynarodową.

Ambicje BRICS w zakresie rewolucji w systemie płatności świadczą o rosnącej roli technologii blockchain i cyfrowych w kształtowaniu przyszłości finansów. Tym samym, ugrupowanie staje na czele globalnej zmiany, torując drogę do nowej ery w finansach, która będzie bardziej zdemokratyzowana, zdecentralizowana i dostępna dla wszystkich uczestników światowej gospodarki.

BRICS – co to takiego?

BRICS to akronim od pierwszych liter nazw pięciu wschodzących gospodarek narodowych, które tworzą ten międzynarodowy blok gospodarczy: Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Republika Południowej Afryki. Grupa została formalnie utworzona w 2009 roku, choć jej korzenie sięgają 2001 roku, kiedy to ekonomista Jim O’Neill z Goldman Sachs użył terminu “BRIC” w kontekście Brazylii, Rosji, Indii i Chin jako szybko rozwijających się rynków, które będą miały znaczący wpływ na światową gospodarkę w XXI wieku. Do akronimu dodano “S” w 2010 roku, kiedy to do grupy dołączyła Republika Południowej Afryki.

Cele i znaczenie BRICS

Gospodarcze i polityczne cele BRICS obejmują:

 • Wspieranie wzajemnego rozwoju gospodarczego: Poprzez współpracę gospodarczą i handlową, BRICS dąży do zwiększenia wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego w krajach członkowskich.
 • Dywersyfikacja relacji międzynarodowych: BRICS pracuje na rzecz zmniejszenia zależności od tradycyjnych zachodnich mocarstw gospodarczych i finansowych, promując jednocześnie wielobiegunowy porządek światowy.
 • Promowanie reformy globalnych instytucji finansowych: Grupa dąży do większej reprezentacji krajów rozwijających się w międzynarodowych instytucjach finansowych, takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) i Bank Światowy.
 • Wzmacnianie współpracy w ramach Południe-Południe: BRICS koncentruje się na zacieśnianiu współpracy między krajami globalnego Południa, oferując alternatywny model rozwoju ekonomicznego.

Wpływ BRICS

Grupa BRICS jest znaczącym blokiem gospodarczym, reprezentującym duży odsetek światowej populacji, powierzchni ziemi oraz globalnego PKB. Wzrost gospodarczy i rozwój krajów BRICS mają znaczący wpływ na globalną gospodarkę, rynki finansowe i politykę międzynarodową. Ponadto, inicjatywy BRICS, takie jak Nowy Bank Rozwoju (NDB), znanego również jako Bank BRICS, mają na celu wspieranie projektów infrastrukturalnych i zrównoważonego rozwoju w krajach członkowskich i innych rozwijających się gospodarkach.

BRICS stanowi platformę dla krajów wschodzących, aby wspólnie działać na rzecz promowania swoich interesów gospodarczych i politycznych, zwiększając jednocześnie ich wpływ na arenie międzynarodowej.

Dedolaryzacja – co to takiego?

Dedolaryzacja odnosi się do procesu zmniejszania zależności od dolara amerykańskiego (USD) w międzynarodowych transakcjach finansowych, handlu międzynarodowym oraz rezerwach walutowych poszczególnych państw. Jest to zjawisko, które może przybierać różne formy, w tym użycie innych walut w rozliczeniach międzynarodowych, zwiększenie udziału innych walut w rezerwach walutowych krajów oraz promowanie lokalnych walut w transakcjach regionalnych. Celem dedolaryzacji jest zredukowanie dominacji dolara amerykańskiego na świecie oraz zmniejszenie wpływu polityki gospodarczej i finansowej Stanów Zjednoczonych na gospodarki innych krajów.

Przyczyny dążenia do dedolaryzacji:

 1. Ryzyko polityczne i sankcje: Państwa mogą dążyć do dedolaryzacji, aby uniknąć ryzyka związanego z możliwymi sankcjami ze strony USA, które mogą utrudniać dostęp do międzynarodowego systemu finansowego opartego na dolarze.

 2. Zmniejszenie wpływu polityki monetarnej USA: Krajowe banki centralne mogą dążyć do zmniejszenia swojej zależności od dolara, aby uniknąć negatywnych skutków decyzji polityki monetarnej Federalnego Systemu Rezerw (Fed), takich jak zmiany stóp procentowych, które mogą wpływać na wartość ich rezerw walutowych.

 3. Wzmocnienie suwerenności: Przez promowanie użycia własnej waluty lub walut regionalnych, kraje mogą dążyć do wzmocnienia swojej niezależności finansowej i ekonomicznej.

 4. Dyweryfikacja rezerw walutowych: Kraje mogą także dążyć do dywersyfikacji swoich rezerw walutowych, aby zredukować ryzyko związane z fluktuacjami wartości dolara.

Przykłady dedolaryzacji:

 • Wzrost roli walut lokalnych w handlu międzynarodowym: Kraje takie jak Chiny promują użycie juana (renminbi) w rozliczeniach międzynarodowych.
 • Wspólne inicjatywy walutowe: Takie jak propozycje tworzenia wspólnych walut regionalnych lub wykorzystania walut krajowych w handlu między określonymi państwami.
 • Zwiększenie rezerw w złocie i innych walutach: Niektóre kraje zwiększają swoje rezerwy złota lub innych walut, takich jak euro, funt brytyjski czy jen japoński, jako alternatywy dla dolara.

Dedolaryzacja jest złożonym procesem, który może mieć dalekosiężne skutki dla globalnego systemu finansowego, wpływając na stabilność walutową, międzynarodowy handel i ekonomiczną równowagę sił na świecie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Zakaz kopiowania treści