10 najlepszych blockchainowych wyroczni

Czas czytania w minutach: 6

Wyrocznie blockchainowe (ang. blockchain oracles) są kluczowymi komponentami ekosystemu zdecentralizowanych finansów (DeFi) i innych aplikacji opartych na smart kontraktach, ponieważ umożliwiają one smart kontraktom interakcję z danymi i systemami poza ich natywnym blockchainem. Oto dziesięć wyróżniających się wyroczni w świecie blockchain, które odegrały znaczącą rolę w rozwoju DeFi i zdecentralizowanych aplikacji (dApps):

1. Chainlink

Chainlink to jedna z najbardziej znanych i szeroko wykorzystywanych wyroczni w ekosystemie blockchain. Umożliwia bezpieczne i niezawodne połączenie smart kontraktów z zewnętrznymi źródłami danych, API i systemami płatności.

2. Band Protocol

Band Protocol oferuje skalowalne i zdecentralizowane źródło danych dla smart kontraktów, umożliwiając im dostęp do danych z poza łańcucha w sposób szybki i bezpieczny.

3. API3

API3 dąży do umożliwienia zdecentralizowanych wersji API, które smart kontrakty mogą wykorzystywać bezpośrednio, bez pośredników, co ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie zależności od zewnętrznych wyroczni.

4. Provable (dawniej Oraclize)

Provable zapewnia wiarygodne i przejrzyste źródło danych dla smart kontraktów na różnych blockchainach, wykorzystując technologię dowodów autentyczności danych (proofs of authenticity) do weryfikacji przekazywanych informacji.

5. Augur

Augur to zdecentralizowana platforma rynku prognoz, która wykorzystuje „ludzką wyrocznię” do zgłaszania wyników wydarzeń zewnętrznych, które następnie są używane do rozstrzygania rynków zakładów.

6. Tellor

Tellor to zdecentralizowana sieć wyrocznia, która zapewnia bezpieczny i stabilny dostęp do danych off-chain dla smart kontraktów na blockchainie Ethereum, skupiając się na danych dotyczących cen aktywów.

7. DOS Network

DOS Network to zdecentralizowana sieć wyrocznia zaprojektowana do zapewniania szybkich, niezawodnych i bezpiecznych danych off-chain dla blockchainów i smart kontraktów.

8. DIA (Decentralised Information Asset)

DIA to otwarta platforma, która gromadzi i udostępnia wiarygodne źródła danych finansowych, wykorzystywane przez aplikacje DeFi i inne smart kontrakty.

9. Nest Protocol

Nest Protocol oferuje unikalne podejście do problemu dostarczania danych cenowych dla DeFi, umożliwiając użytkownikom generowanie kwotowań cenowych w sposób zdecentralizowany i odporny na manipulacje.

10. Witnet

Witnet to zdecentralizowana sieć wyrocznia, która pozwala smart kontraktom bezpiecznie korzystać z dowolnych danych dostępnych online, zabezpieczając transakcje za pomocą mechanizmu konsensusu.

Wyrocznie są niezbędnym elementem dla rozwoju zdecentralizowanych aplikacji, ponieważ zapewniają most między blockchainem a światem zewnętrznym. Wybór odpowiedniej wyroczni zależy od specyficznych wymagań aplikacji, w tym od potrzebnej szybkości, bezpieczeństwa, rodzaju danych i kosztów. Rozwój i innowacje w dziedzinie wyroczni są kluczowe dla dalszego wzrostu i dojrzewania ekosystemu DeFi oraz szerszej adopcji technologii blockchain.

10 rodzajów wyroczni blockchain w zależności od źródła danych, sposobu działania i zastosowań.

1. Wyrocznie oparte na danych

Dostarczają informacje z zewnątrz blockchaina do smart kontraktów. Mogą to być dane o cenach aktywów, wyniki wydarzeń sportowych, warunki pogodowe itp. Umożliwiają wykonanie smart kontraktów na podstawie zmieniających się warunków rzeczywistego świata.

2. Wyrocznie obliczeniowe

Oferują zasoby obliczeniowe zewnętrzne dla smart kontraktów, które wymagają złożonych obliczeń, które nie mogą być efektywnie lub ekonomicznie przeprowadzone na blockchainie. Mogą to być zadania związane z uczeniem maszynowym, przetwarzaniem dużych zbiorów danych itp.

3. Wyrocznie sprzętowe

Wprowadzają dane z fizycznego świata do blockchaina, na przykład z czujników IoT (Internet of Things). Są używane w aplikacjach takich jak łańcuchy dostaw, gdzie wymagane jest śledzenie fizycznych warunków produktów, takich jak temperatura czy wilgotność.

4. Wyrocznie konsensusu

Wykorzystują mechanizmy konsensusu do weryfikacji i walidacji dostarczanych informacji zanim zostaną one przekazane do smart kontraktu. To zapewnia większą wiarygodność danych przez agregację informacji z wielu źródeł.

5. Wyrocznie prognozujące

Specjalizują się w przewidywaniu wyników przyszłych wydarzeń na podstawie analizy danych historycznych i trendów. Mogą być używane w aplikacjach finansowych, takich jak rynki prognoz.

6. Wyrocznie w czasie rzeczywistym

Dostarczają aktualne dane zewnętrzne do blockchaina w czasie rzeczywistym, umożliwiając smart kontraktom reagowanie na zmiany w szybkim tempie. Przykłady obejmują kursy walut, ceny akcji, itd.

7. Wyrocznie międzyłańcuchowe

Umożliwiają komunikację i wymianę danych między różnymi blockchainami, umożliwiając interoperacyjność i rozszerzając możliwości smart kontraktów poprzez dostęp do informacji z różnych sieci.

8. Wyrocznie zdarzeń

Są specjalizowane w monitorowaniu i zgłaszaniu specyficznych zdarzeń lub zmian stanu w aplikacjach zewnętrznych lub na innych blockchainach, które mogą wyzwalają określone działania smart kontraktów.

9. Wyrocznie oparte na reputacji

Wykorzystują systemy reputacji i ocen, aby zapewnić wiarygodność i zaufanie do dostarczanych danych. Często stosowane w aplikacjach wymagających recenzji użytkowników, ocen produktów itp.

10. Decentralizowane sieci wyroczni

Zamiast polegać na pojedynczym źródle danych, te sieci korzystają z zdecentralizowanej infrastruktury do agregacji danych z wielu wyroczni, zwiększając bezpieczeństwo i redukując ryzyko manipulacji.

Każdy typ wyroczni ma swoje unikalne zastosowania i wyzwania, szczególnie w kontekście bezpieczeństwa i wiarygodności danych. Rozwój technologii wyroczni jest kluczowy dla rozszerzania możliwości smart kontraktów i aplikacji zdecentralizowanych, umożliwiając im interakcję z szerokim światem w nowych i innowacyjnych sposobach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Zakaz kopiowania treści